Regulamin Promocji - „Promocja związana z reklamą telewizyjną”

Artykuł 1. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator - ERLI.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ulicy Kopanina 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768895, NIP 7851806847.
 2. Promocja – akcja rabatowa przeznaczona dla osób, którzy dokonają zakupu na ERLI.pl artykułów promocyjnych w trakcie Promocji, wskazanych w Załączniku do Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący podstawę Promocji i określający warunki oraz zasady udziału Uczestnika w Promocji.
 4. Załącznik – załącznik Regulaminu określający artykuły objęte Promocją.
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, której przysługuje pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu artykułów promocyjnych na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Artykuły promocyjne – artykuły objęte Promocją określone w Załączniku.
 7. Obniżka cenowa – pomniejszenie ceny brutto Artykułu promocyjnego.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem: https://erli.pl/regulaminy
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
III. CZAS TRWANIA PROMOCJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
 1. Promocja obowiązuje od dnia 10.05.2021r. do 23.05.2021r.
 2. Organizator może zadecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu trwania Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku powinien opublikować stosowną informację w ramach Erli.pl pod adresem: https://erli.pl/regulaminy
 4. W Promocji może wziąć udział każda osoba, spełniająca definicję Uczestnika, która w okresie wskazanym w ust. 1 powyżej, dokona zakupu co najmniej jednego artykułu objętego Promocją, wskazanego w Załączniku.
 5. Promocja polega na uzyskaniu obniżki cenowej na artykuły biorące udział w Promocji, wskazane w Załączniku. Artykuły promocyjne są dostępne w sprzedaży do zakończenia Promocji lub wyczerpania ich zapasów, w zależności co nastąpi pierwsze.
IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej Promocji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres: reklamacje@erli.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji powinna ona w szczególności określać: login oraz adres e-mail Użytkownika, a także szczegółowy opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta lub Konta PROseller należy składać na zasadach określonych Regulaminem dla Sprzedających na ERLI.pl.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla sprzedających. Jego postanowienia stosuje się odpowiednio.

Załącznik do regulaminu promocji "Promocja TV"

Lista artykułów objęta promocją

Nazwa produktuKategoriaID oferty na ERLI.pl
Chłodziarka Samsung RB 38T600ESAElektronika47840569
Pralka Amica MAWJ 6102SLBElektronika47584578
Ekspres ciśnieniowy Philips EP EP2224/40Elektronika47840561
Niania Elektroniczna VTECH VM5252Dziecko44584885
Hulajnoga Toyz CarbonDziecko11044778,
11044781,
11044784,
11044804,
11044809
Zestaw kosmetyków LullaloveUroda47584578
RYOBI SZLIFIERKA KĄTOWA aku. R18AG 18V +2Ah +TORBADom i ogród43768066
WKRĘTARKA RYOBI R18DD3 18V +2Ah + TORBADom i ogród43789905
NEO 08-666 ZESTAW KLUCZE nasadowe walizka 110elMotoryzacja43759465
Kosa spalinowa podkaszarka do trawy kosiarka ogrodowa 5,2KMDom i ogród28997857
Drabina aluminiowa wielofunkcyjna przegubowa 4x3 Eco HIGHER + podestDom i ogród44094337
POLSKA KOSIARKA ELEKTRYCZNA 2,7KM 2000W 32cm TURBODom i ogród21439306
MOP PAROWY PAROWNICA LEHMANN MISTYDom i ogród29862769
ODKURZACZ PIORĄCY DO DYWANÓW I TAPICEREK 10w1 SUPERWASHDom i ogród9084699

Promocja trwa od dnia 10.05.2021r. do dnia 23.05.2021r. lub do wyczerpania zapasu artykułów promocyjnych, w zależności co nastąpi pierwsze.